Giải câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 sgk địa lý lớp 9

Câu hỏi thảo luận 2 trang 16 sgk địa lý lớp 9 sẽ đưa ra cho các em tham khảo những giải pháp về việc giải quyết những vấn đề việc làm.

Đề bài: Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Trả lời:

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp sau:

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới các hoạt động dịch vụ.

- Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X