Câu hỏi bài 9 trang 58 sgk Sử 8

Xuất bản: 24/12/2018

Giải câu hỏi bài 9 trang 58 sgk Lịch Sử 8. Hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh bởi không chịu được chính sách thống trị hà khắc.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857 – 1859)

» Ôn tập Câu hỏi bài 9 trang 56 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi bài 9 trang 58 sgk Sử 

- Nguyên nhân sâu xa: chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh, nhất là chính sách "chia để trị", tìm cách khơi sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội đã dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.

- Duyên cớ: binh lính Xi-pay bất mãn trước việc bọn chỉ huy Anh bắt giam nhiều người lính có tư tưởng chống đối.

- Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Xi-pay: ngày 10 - 5 - 1857, hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh. Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân,nhanh chóng lan ra khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ân Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng được một số thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm (1857 - 1859) thì bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu.

- Ý nghĩa: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập.

» Xem tiếp Bài 1 trang 58 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Mời các em xem thêm hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ và đáp án các bài tập Chương 3: Châu Á thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 và hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM