Câu hỏi bài 8 trang 53 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 8 trang 53 sgk Lịch Sử 8. Khoa học xã hội đã phá ý thức hệ phong kiến và giải thích rõ quy luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển.

Câu hỏi 1

Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII – XIX.

» Ôn tập Câu hỏi bài 8 trang 52 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi 1 bài 8 trang 53 sgk Sử 8

- Toán học:

+ Niu-tơn: phép tính vi phân, tích phân.

+ Lô-ba-sép-xki: hình học phi Ơ-cờ-lít.

+ Lép-ních: phép tính vi phân, tích phân.

- Hóa học: Men-đê-lê-ép: bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Vật lí:

+ Lô-mô-nô-xốp: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

+ Niu-tơn: thuyết vạn vật hấp dẫn, ba định luật Niu-tơn.

- Sinh vật:

+ Đác -uyn: thuyết tiến hóa di truyền.

+ Puốc-kin-giơ : thuyết tế bào.

Câu hỏi 2

Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Đáp Án Câu hỏi 2 bài 8 trang 53 sgk Sử 8

- Đã phá ý thức hệ phong kiến, tấn công vào nhà thờ.

- Giải thích rõ quy luật vận động của thế giới và thúc đẩy xã hội phát triển.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 8 trang 55 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Mời các em xem thêm sự phát triển của văn học, nghệ thuật và đáp án các bài tập Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 và hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM