Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 8 trang 30 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 8 trang 30 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Nghiên cứu thông tin trong bảng và ghi tên từng loại tế bào vào ô trống của bảng:

Hướng dẫn giải

Chú thích trong bảng là :

1: Tế bào gai

2: Tế bào thần kinh

3, 4: Tế bào sinh sản

5: Tế bào mô bì cơ-tiêu hóa

6:  Tế bào mô bì – cơ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X