Câu hỏi bài 7 trang 48 sgk Sử 8

Xuất bản: 23/12/2018

Giải câu hỏi bài 7 trang 48 sgk Lịch Sử 8. Hoàn cảnh ra đời Quốc tế thứ hai và nguyên nhân tan rã.

Câu hỏi

Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?

» Ôn tập Câu hỏi bài 7 trang 47 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi bài 7 trang 48 sgk Sử 8

* Hoàn cảnh ra đời

- Sự phát triển mạnh của phong trào công nhân, đặc biệt là sự ra đời của tổ chức công nhân ở các nước, đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất.

- Ngày 14-7-1889, nhân kỉ niệm 100 năm phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp Đại hội ở Pa-ri tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai.

* Nguyên nhân Quốc tế thứ hai tan rã

- Sau khi Ăng-ghen tử trận (1895), các đảng trong Quốc tế thứ hai không những xa rời đường lối đấu tranh cách mạng, thỏa hiệp với tư sản. Không tích cực chống chiến tranh đế quốc, mà còn đẩy quần chúng nhân dán vào những cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc gãy chiến.

- Do sự xâm nhập của chủ nghĩa cơ hội, Quốc tế thứ hai đã từ bỏ lập trường vô sản, ủng hộ chính phủ tư sản, đẩy công nhân, nông dân các nước vào cuộc chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.

- Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, Quốc tế thứ hai đi đến chỗ phân hóa và tan rã.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 7 trang 49 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Mời các em xem thêm Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga và đáp án các bài tập Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 và hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM