Câu hỏi bài 6 trang 43 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 6 trang 43 sgk Lịch Sử 8. Tình hình kinh tế Mĩ và sự hình thành các công ti độc quyền, phát triển công nghiệp lớn mạnh.

anchor data-parent="1" id="anc1542004478985">Câu hỏi 1

Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình trạng kinh tế như thế nào?

Đáp Án Câu hỏi 1 bài 6 trang 43 sgk Sử 8

Trước năm 1870, tư bản Mĩ đứng thứ tư thế giới. Từ năm 1870 trở đi, công nghiệp Mĩ phát triển mạnh, vươn lên vị trí số 1 thế giới.

- Công nghiệp phát triển mạnh đã dẫn đến sự tập trung tư bản cao độ. Nhiều công ti độc quyền ớ Mĩ ra đời như "vua dầu mỏ" Rốc-phe-lơ, "vua thép" Moóc-san "vua ô tô" Pho,... đã chi phối toàn bộ nền kinh tế Mĩ.

- Nông nghiệp, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, lại áp dụng phương thức canh tác hiện đại, Mĩ vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước, vừa xuất khẩu cho thị trường châu Âu.

» Ôn tập Câu hỏi bài 6 trang 41 sgk Sử 8

anchor data-parent="1" id="anc1542004478985">Câu hỏi 2

Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”?

Đáp Án Câu hỏi 2 bài 6 trang 43 sgk Sử 8

Mĩ có nền kĩ thuật công nghiệp phát triển mạnh mẽ, hình thành các tổ chức độc quyền “tơ-rớt” công nghiệp khổng lồ (thép, dầu, ô tô...) đứng đầu các công ti đó là những ông vua như “vua dầu mỏ” Rốc-phe-lơ, “vua thép” Mooc-gan, “vua ô tô” Pho....

anchor data-parent="1" id="anc1542004478985">Câu hỏi 3

Qua tình hình các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó.

Đáp Án Câu hỏi 3 bài 6 trang 43 sgk Sử 8

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Ở Mĩ có "vua dầu mỏ", "vua thép"; ở Đức có các ông chủ độc quyền về luyện kim, than đa; ở Pháp là các công ti độc quyền trong lĩnh vực ngân hàng...

anchor data-parent="1" id="anc1542004478985">Câu hỏi 4

Quan sát hình 32 (SGK, trang 43) em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?

Đáp Án Câu hỏi 4 bài 6 trang 43 sgk Sử 8

Hình 32 (SGK, trang 43) thể hiện vai trò quyền lực của các công ti độc quyền (Mĩ), cấu kết chặt chẽ và chi phối Nhà nước tư bản để thống trị và khống chế cuộc sống của nhân dân, được xem là "tự do" ở xã hội các nước đế quốc.

- Con rắn khổng lồ: tượng trưng cho các tổ chức độc quyền.

- Người phụ nữ: tượng trưng cho người dân. Đối với những nhà tư tưởng châu Âu và Mĩ, người phụ nữ còn tượng trưng cho sự tự do.

- Con rắn có cái đuôi quấn chặt vào trụ sở chính quyền (nhà trắng của Mĩ) há mồm đe dọa, nuốt sống người dân. Điều này thể hiện vai trò quyền lực của các công ty độc quyền (Mĩ), cấu kết chặt chẽ và chi phối nhà nước tư bản để thống trị và khống chế cuộc sống của nhân dân, được xem là “tự do” ở xã hội các nước đế quốc.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 6 trang 44 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Tìm hiểu thêm về công cuộc xâm lược thuộc địa của các nước đế quốc và đáp án bài tập Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Cập nhật ngày 21/12/2018 -
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM