Câu hỏi bài 6 trang 40 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 6 trang 40 sgk Lịch Sử 8. Công nghiệp ở Anh phát triển sớm và chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là công nghiệp trong nước.

Câu hỏi 1

Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của Anh.

Đáp Án Câu hỏi 1 bài 6 trang 40 sgk Sử 8

Nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sản, Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.

» Ôn tập Câu hỏi bài 6 trang 39 sgk Sử 8

Câu hỏi 2

Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh.

Đáp Án Câu hỏi 2 bài 6 trang 40 sgk Sử 8

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 6 trang 41 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Mời các em xem đáp án bài tập Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 và hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM