Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 6 trang 24 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài6 trang 24 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng sau:

Hướng dẫn giải:

Bảng. So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 6 trang 24 sgk Sinh học 7

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X