Câu hỏi bài 49 trang 155 sgk Sinh 8

Xuất bản: 04/12/2018

Trả lời câu hỏi bài 49 trang 155 sgk Sinh học 8. Cấu tạo của mắt và các cơ quan phân tích thị giác

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát hình 49-1 và 49-2 để hoàn chỉnh thông tin sau về cấu tạo của mắt.

Cầu mắt nằm trong hốc mắt cùa xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các mi mắt, lông mày và lông mi nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm cho mắt không bị khô. Cầu mắt vận động được là nhờ...................... Cầu mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là ...................... có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt; tiếp đến là lớp ...................... có nhiểu mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt (như phòng tối của máy ảnh); lớp trong ...................... trong đó có chứa bao gồm 2 loại tế bào: tế bào nón và tế bào que.

Đáp Án Câu hỏi bài 49 trang 155 sgk Sinh 8

Cầu mắt nằm trong hốc mắt của xương sọ, phía ngoài được bảo vê bởi các mi mắt, lông mày và lông mi nhờ tuyến lệ luôn luôn tiết nước mắt làm cho mắt không bị khô. Cầu mắt vận động được là nhờ các cơ quan vận động mắt. Cầu mắt gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là màng cứng có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt; tiếp đến là lớp màng mạch có nhiều mạch máu và các tế bào sắc tố đen tạo thành một phòng tối trong cầu mắt (như phòng tối của máy ảnh); lớp trong màng lưới trong đó có chứa tế bào thụ càm thị giác y bao gồm 2 loại tế bào: tế bào nón và tế bào que.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 49 trang 156 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Xem thêm về cơ quan phân tích thị giác đáp án các bài tập Chương 9: Thần kinh và giác quan - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM