Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 4 trang 18 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 4 trang 18 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Dựa vào cấu tạo trùng roi hãy giải thích hiện tượng xảy ra của thí nghiệm trên. Thảo luận và đánh dấu (√) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

-    Diệp lục
-    Roi và điểm mắt

Trùng roi xanh có giống tế bào thực vật ở chỗ:

-    Có diệp lục
-    Có roi
-    Có thành xenlulozo
-    Có điểm mắt

Hướng dẫn giải

 Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:

-    Diệp lục
-    Roi và điểm mắt

 Trùng roi xanh có giống tế bào thực vật ở chỗ:

-    Có diệp lục
-    Có roi
-    Có thành xenlulozo
-    Có điểm mắt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X