Câu hỏi bài 32 trang 103 sgk Sinh 8

Xuất bản: 21/11/2018

Trả lời câu hỏi bài 32 trang 103 sgk Sinh học 8. Mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

- Lập bảng so sánh đồng hoá dị hoá. Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá.

- Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở những độ tuổi và trạng thái khác nhau thay đổi như thế nào?

»

Ôn tập Câu hỏi bài 32 trang 102 sgk Sinh 8

Đáp Án Câu hỏi bài 32 trang 103 sgk Sinh 8

* So sánh đồng hóa và dị hóa:

- Giống nhau: Đều  xảy ra trong tế bào

- Khác nhau:

Đồng hóaDị hóa

- Tổng hợp các chất hữu cơ

- Tích luỹ năng lượng

- Phân giải các chất hữu cơ

- Giải phóng năng lượng

- Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa:

+ Sản phẩm của đồng hóa là nguyên liệu của dị hóa và ngược lại

+ Do đó, năng lượng được tích luỹ ở đồng hoá sẽ được giải phóng trong quá trình dị hoá để cung cấp trở lại cho hoạt động tổng hợp của đồng hoá. Hai quá trình này trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau nhưng thống nhất với nhau.

+ Nếu không có đồng hoá thì không có nguyên liệu cho dị hoá và ngược lại không có dị hoá thì không có năng lượng cho hoạt dộng đồng hoá.

Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá ở cơ thể (khác nhau vể độ tuổi và trạng thái) là không giống nhau và phụ thuộc vào:

- Lứa tuổi: Ở trẻ em, cơ thể đang lớn, quá trình đồng hoá lớn hơn dị hoá, ngược lại ở người già, quá trình dị hoá lại lớn hơn đồng hoá.

- Vào thời điểm lao động, dị hoá lớn hơn đồng hoá, ngược lại lúc nghỉ ngơi đồng hoá mạnh hơn dị hoá.

» Xem tiếp Bài 1 trang 104 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án các bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk Sinh 8 và hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM