Câu hỏi bài 32 trang 102 sgk Sinh 8

Xuất bản: 21/11/2018

Trả lời câu hỏi bài 32 trang 102 sgk Sinh học 8. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào

Mục lục nội dung

Câu hỏi

-    Quan sát sơ đồ hình 32-1, hãy cho biết sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào?

-    Phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

-    Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào?

Đáp Án Câu hỏi bài 32 trang 102 sgk Sinh 8

-    Qua sơ đồ hình 32-1, sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm 2 quá trình: đồng hóa và dị hóa.

-    Phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng:

+    Trao đổi chất ở tế bào là sự tế bào nhận chất dinh dưỡng và khí Oxi từ máu và nước mô; đồng thời thải các chất thải ra môi trường ngoài

+    Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng là biểu hiện bên trong của quá trình trao đổi chất. Nó gồm 2 quá trình: tổng hợp chất, tích lũy năng lượng, đồng thời xảy ra quá trình oxi hóa để phân giải chất và giải phóng năng lượng.

-    Năng lượng được giải phóng dùng để thực hiện các hoạt động sống của tế bào như sinh công, tổng hợp chất mới và sinh ra nhiệt…

» Xem tiếp Câu hỏi bài 32 trang 103 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng giống và khác nhau ở điểm nào? cùng toàn bộ đáp án các bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk Sinh 8 và hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM