Câu hỏi bài 31 trang 101 sgk Sinh 8

Xuất bản: 21/11/2018

Trả lời câu hỏi bài 31 trang 101 sgk Sinh học 8. Mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Qua sơ đồ hình 31-2 em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

» Ôn tập Câu hỏi bài 31 trang 100 sgk Sinh 8

Đáp Án Câu hỏi bài 31 trang 101 sgk Sinh 8

Qua sơ đồ em thấy sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất của tế bào có quan hệ sau :

+ trao đổi ở cấp độ cơ thể được thực hiện như sau : cơ thể lấy vào từ môi trường  thức ăn , nước, muối khoáng (nhờ hệ tiêu hóa) và oxi ( nhờ hệ hô hấp), thức ăn được biến đổi thành các chất đơn giản dễ hấp thụ, chất thải và CO2 được thải qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

+ trao đổi ở cấp độ tế bào: tế bào thu nhận oxi , chất dinh dưỡng từ môi trường trong để dùng cho hoạt động sống của tế bào, các sản phẩm không cần thiết của tế bào thải ra môi trường trong để đưa tới  hệ bài tiết, hệ hô hấp.

Mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

+ TĐC ở cấp độ cơ thể tạo điều kiện cho TĐC ở cấp độ tế bào. Không có sự TĐC ở cấp độ cơ thể thì cũng không có TĐC ở cấp độ tế bào

+ ngược lại : TĐC ở cấp độ tế bào giúp cho từng tế bào tồn tại và phát triển, trên cơ sở đó cơ thể tồn tại và phát triển.

Sự TĐC ở cấp độ tế bào và TĐC ở cấp độ cơ thể có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ, không thể thiếu 1 trong 2 quá trình trên.

» Xem tiếp Bài 1 trang 101 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trong có mối quan hệ như thế nào? cùng đáp án các bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk Sinh 8 và hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM