Câu hỏi bài 29 trang 96 sgk Sinh học 7

Trả lời câu hỏi 1, 2 và câu 3 bài 29 trang 96 sgk Sinh học 7 : đặc điểm chung của ngành chân khớp, tính đa dạng trong cấu tạo và môi trường sống, ...

Câu hỏi 1:

Thảo luận và đánh dấu (√) vào ô trống ở hình để chọn lấy đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành chân khớp.

Trả lời câu hỏi 1 trang 96 sgk Sinh học lớp 7

-    Hình 29.1 : đặc điểm cấu tạo phần phụ
-    Hình 29.2: cấu tạo cơ quan miệng
-    Hình 29.3: sự phát triển của chân khớp
-    Hình 29.4: Lát cắt ngang qua ngực châu chấu
-    Hình 29.5: Cấu tạo mắt kép
-    Hình 29.6: tập tính ở kiến

Câu hỏi 2:

Đánh dấu (√) và ghi theo yêu cầu bảng 1 để thấy tính đa dạng trong cấu tạo và môi trường sống của chân khớp

Trả lời câu hỏi 2 trang 96 sgk Sinh học lớp 7

Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của Chân khớp

Câu hỏi 3:

Thảo luận và đánh dấu (√) vào các ô trống ở bảng 2 chỉ rõ tập tính đặc trưng của từng đại diện (chú ý: có nhiều tập tính khác nhau ở 1 đại diện).

Trả lời câu hỏi 3 trang 96 sgk Sinh học lớp 7

Bảng 2. Đa dạng về tập tính

STTCác tập tính chínhTômTôm ở nhờNhệnVe sầuKiếnOng mật
1Tự vệ, tấn công
2Dự trữ thức ăn
3Dệt lưới bẫy mồi
4Cộng sinh để tồn tại
5Sống thành xã hội
6Chăn nuôi động vật khác
7Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu
8Chăm sóc thế hệ sau

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Cập nhật ngày 11/12/2018 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM