Câu hỏi bài 24 trang 79 sgk Sinh 8

Xuất bản: 14/11/2018

Trả lời câu hỏi bài 24 trang 79 sgk Sinh học 8. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Mục lục nội dung

Câu hỏi

- Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

- Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

- Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào?

Đáp Án Câu hỏi bài 24 trang 79 sgk Sinh 8

- Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là vitamin, nước và muối khoáng.

- Các chất trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là gluxit, lipit, prôtêin.

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

- Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động sau:

+ Ăn.

+ Đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá.

+ Tiêu hoá (tiết dịch tiêu hoá, biến đổi lí học, biến đổi hoá học).

+ Hấp thụ chất dinh dưỡng.

+ Thải phân.

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

» Xem tiếp Câu hỏi bài 24 trang 80 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Tìm hiểu kĩ hơn về quá trình tiêu hóa, cùng đáp án các bài tập Chương 5. Tiêu hóa - sgk Sinh 8 và hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM