Câu hỏi bài 22 trang 71 sgk Địa 7

Xuất bản: 06/11/2018 - Cập nhật: 14/03/2023 - Tác giả:

Giải câu hỏi bài 22 trang 71 sgk Địa lí 7. Quan sát Lược đồ địa bàn cư trú của các dân tộc ở môi trường đới lạnh phương Bắc.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát các hình 22.1, cho biết:

- Có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc?

- Địa bàn cư trú của các dân tộc sông bằng nghề chăn nuôi và địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt

Lược đồ địa bàn cư trú của các dân tộc ở môi trường đới lạnh phương Bắc.

Đáp Án Câu hỏi bài 22 trang 71 sgk Địa 7

- Tên các dân tộc sinh sống ở đới lạnh phương Bắc: Chúc, I-a-kút, Xa-mô-y-et, La-pông, I-nuc

- Địa bàn cư trú của các dân tộc sông băng nghề chăn nuôi:

+ Người Chúc, I-a-kút, người Xay-mô-y-et ở Bắc Á.

+ Người La-pông ở Bắc Âu.

- Địa bàn cư trú của các dân tộc sông bằng nghề săn bắt: người I-nuc ở Bắc Mĩ.

» Xem tiếp Bài 1 trang 73 SGK Địa 7

----------------------------------------------------------

Để biết thêm về các dân tộc sinh sống ở đới lạnh phương Bắc, mời các em tham khảo hướng dẫn giải Địa 7: Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh cùng đáp án các dạng bài tập SGK Địa lí lớp 7 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM