Câu hỏi bài 20 trang 96 sgk Sử 7

Giải câu hỏi bài 20 trang 96 sgk Lịch Sử 7 - Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ ngụ binh ư nông
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trong Đại Việt sử kí toàn thư (SGK, trang 96)?

» 

Ôn tập Câu hỏi bài 20 trang 94 sgk Sử 7

Đáp Án Câu hỏi bài 20 trang 96 sgk Sử 7

- Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ "ngụ binh ư nông":

+ Gồm có hai bộ phận chính: quân ở triều đình và quân ở các địa phương.

+ Các binh chủng: bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

+ Vũ khí: đao kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.

+ Hằng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận. Quân đội mạnh được bố trí bảo vệ biên giới.

- Nhà nước Lê sơ thể hiện qua đoạn trích là thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ của Tổ quốc, mỗi tấc đất của Tổ quốc mất đi phải đòi lại cho bằng được, không để cho kẻ thù xâm phạm lãnh thổ. Đây là lời răn đe, bài học cho bao thế hệ trong việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của đất nước.

» Xem tiếp Bài 1 trang 96 SGK Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Để biết tổ chức chính quyền thời Lê sơ được tổ chức như thế nào? mời các em xem ngay hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM