Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 9 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 2 trang 9 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu (√) vào các ô thích hợp ở bảng 1.

 -    Thảo luận và trả lời câu hỏi:

   + Động vật giống thực vật ở các đặc điểm nào?

   + Động vật khác thực vật ở các đặc điểm nào?

Hướng dẫn giải

Bảng 1. So sánh động vật với thực vật

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 9 sgk Sinh học 7

-    Động vật giống thực vật ở các đặc điểm là:

   + Đều có cấu tạo tế bào

   + Có sự lớn lên và sinh sản

 - Động vật khác thực vật ở các đặc điểm là:

Động vật Thực vật
Không có thành xenlulozo ở tế bào Thành xenlulozo ở tế bào
Dị dưỡng Tự dưỡng
Có khả năng di chuyển Có khả năng di chuyển
Có hệ thần kinh và giác quan Không có hệ thần kinh và giác quan

 

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    05:00 AM
03/09/2018    05:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu