Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 11 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 2 trang 11 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Liên hệ thực tế, điền tên động vật và đại diện mà em biết vào bảng 2

Hướng dẫn giải:

Bảng 2. Động vật với đời sống con người

STT Các mặt lợi, hại Tên động vật đại diện
1 Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người  
- Thực phẩm Trâu, bò, cừu, vịt, ếch, chó, ngựa
- Lông Cừu
- Da Trâu, bò, ngựa, hổ
2 Động vật dùng làm thí nghiệm cho  
- Học tập, nghiên cứu khoa học Chuột bạch, ếch
- Thử nghiệm thuốc Chuột bạch
3 Động vật hỗ trợ cho người trong:  
- Lao động Trâu, bò
- Giải trí Chó, voi, hà mã, cá heo
- Thể thao Cá heo, vẹt
- Bảo vệ an ninh Chó
4 Động vật truyền bệnh sang người Ruồi, muỗi, rận, rệp
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 11 sgk Sinh học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu