Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 11 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 2 trang 11 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Liên hệ thực tế, điền tên động vật và đại diện mà em biết vào bảng 2

Hướng dẫn giải:

Bảng 2. Động vật với đời sống con người

STT Các mặt lợi, hại Tên động vật đại diện
1 Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người  
- Thực phẩm Trâu, bò, cừu, vịt, ếch, chó, ngựa
- Lông Cừu
- Da Trâu, bò, ngựa, hổ
2 Động vật dùng làm thí nghiệm cho  
- Học tập, nghiên cứu khoa học Chuột bạch, ếch
- Thử nghiệm thuốc Chuột bạch
3 Động vật hỗ trợ cho người trong:  
- Lao động Trâu, bò
- Giải trí Chó, voi, hà mã, cá heo
- Thể thao Cá heo, vẹt
- Bảo vệ an ninh Chó
4 Động vật truyền bệnh sang người Ruồi, muỗi, rận, rệp

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu