Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 10 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu hỏi bài 2 trang 10 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Hãy xem xét các đặc điểm dự kiến sau đây để phân biệt động vật với thực vật

+ Có khả năng di chuyển  
+ Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ nước và CO2  
+ Có hệ thần kinh và giác quan  
+ Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)  
+ Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh mặt trời    

  -    Nghiên cứu các thông tin trên, thảo luận và chọn ba đặc điểm quan trọng nhất của động vật phân biệt với thực vật bằng cách đánh dấu (√) vào ô trống

Hướng dẫn giải

+ Có khả năng di chuyển √ 
+ Tự dưỡng, tổng hợp các chất hữu cơ từ nước và CO2  
+ Có hệ thần kinh và giác quan
+ Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)
+ Không có khả năng tồn tại nếu thiếu ánh mặt trời  
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 10 sgk Sinh học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu