Câu hỏi bài 18 trang 84 sgk Sử 7

Giải câu hỏi bài 18 trang 84 sgk Lịch Sử 7. Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409 – 1414).
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Em hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

» Ôn tập Câu hỏi bài 18 trang 83 sgk Sử 7

Đáp Án Câu hỏi bài 18 trang 84 sgk Sử 7

Cuộc kháng chiến của Trần Quý Khoáng (1409 – 1414)

- Sau khi Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân bị Trần Ngôi giết chết, con trai của hai ông là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị cùng nhiều nghĩa quân bỏ vào Nghệ An, đưa Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng ở các vùng từ Thanh Hoá vào đến Hoá Châu.

- Giữa năm 1411, quân Minh được tăng viện binh, mở cuộc tấn công vào Thanh Hoá, nghĩa quân rút vào Thuận Hoá.

- Tháng 8 - 1413, quân Minh đánh vào Thuận Hoá, nghĩa quân tan rã dần. Trần Quý Khoáng, Đặng Dung, Nguyễn cảnh Dị lần lượt bị bắt. Cuộc khởi nghĩa thất bại.

» Xem tiếp Bài 1 trang 84 SGK Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Xem đầy đủ diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng và hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM