Câu hỏi bài 18 trang 82 sgk Sử 7

Xuất bản: 22/11/2018 - Cập nhật: 14/12/2022 - Tác giả:

Giải câu hỏi bài 18 trang 82 sgk Lịch Sử 7. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Câu hỏi 1

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

Đáp Án Câu hỏi 1 bài 18 trang 82 sgk Sử 7

Không phải do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần mà quân Minh kéo vào nước ta. Việc giúp nhà Trần khôi phục lại ngai vàng chỉ là mượn cớ để quân Minh thực hiện âm mưu xâm lược.

Câu hỏi 2

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Đáp Án Câu hỏi 2 bài 18 trang 82 sgk Sử 7

- Đường lối chống giặc sai lầm của nhà Hồ, đã không dựa vào nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệm quý giá mà trước đó nhà Trần đã thành công trong ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Trong khi quân Minh đang mạnh, nhà Hồ chỉ biết dựa vào các thành lũy để chống giặc.

- Ngoài ra, những hạn chế trong các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly lam cho đông đảo quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng nên họ không ủng hộ nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 18 trang 83 sgk Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Mời các em xem hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ và đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM