Câu hỏi bài 17 trang 92 sgk Sử 8

Xuất bản: 31/12/2018

Giải câu hỏi bài 17 trang 92 sgk Lịch Sử 8. Đảng Cộng sản Pháp cũng đề ra cương lĩnh phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân để đẩy lùi và đánh bại chủ nghĩa phát xít.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp?

» Ôn tập Câu hỏi bài 17 trang 90 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi bài 17 trang 92 sgk Sử 8

- Để đẩy lùi và đánh bại chủ nghĩa phát xít, Đảng Cộng sản Pháp đã huy động kịp thời quần chúng xuống đường đấu tranh, thống nhất lực lượng, tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong mặt trận chung.

- Đồng thời, Đảng Cộng sản Pháp cũng đề ra cương lĩnh phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân. Kết quả trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi.

- Tháng 5 -1935, Một trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít được thành lập, bao gồm Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội và nhiều đảng phái, đoàn thể chính trị khác.

- Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5 - 19.36, Mặt trận nhân dân Pháp giành được thắng lợi. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp được thành lập và thi hành một số chính sách tiến bộ trong những năm 1936 - 1939.

» Xem tiếp Bài 1 trang 92 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Xem thêm tình hình chung của các nước tư bản châu Âu và đáp án các bài tập Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM