Câu hỏi bài 17 trang 89 sgk Sử 8

Xuất bản ngày 31/12/2018

Giải câu hỏi bài 17 trang 89 sgk Lịch Sử 8. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Câu hỏi 1

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì?

» Ôn tập Câu hỏi bài 17 trang 88 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi 1 bài 17 trang 89 sgk Sử 8

- Kết quả: lật đổ nền quân chủ, vua Vin-hem II buộc phải thoái vị, thiết lập chế độ Cộng hòa tư sản. Trên cơ sở đó, tháng 11 - 1918, Đảng Cộng sản Đức thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của Cách mạng Đức.

- Hạn chế: cuộc cách mạng vẫn dừng lại ở tính chất dân chủ tư sản, vì cuối cùng mọi thành quả của cách mạng đều rơi vào tay giai cấp tư sản.

Câu hỏi 2

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Đáp Án Câu hỏi 2 bài 17 trang 89 sgk Sử 8

- Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là một yêu cầu khách quan và bức thiết của phong trào công nhân và cách mạng thế giới lúc này. Những tiền đề dẫn tới sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nhiều đảng Cộng sản.

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã có công lao to lớn trong việc thành lập Quốc tế Cộng sản.

- Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản (gọi tắt là Quốc tế II) đã khai mạc ở Mat-xco-va. Đây là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 17 trang 90 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Xem toàn bộ đáp án các bài tập Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM