Câu hỏi bài 16 trang 84 sgk Sử 8

Xuất bản: 30/12/2018

Giải câu hỏi bài 16 trang 84 sgk Lịch Sử 8. Chính sách kinh tế mới tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi

Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới. Chính sách này đã tác động như thế nào đến tình hình nước Nga?

» Ôn tập Câu hỏi bài 16 trang 83 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi bài 16 trang 84 sgk Sử 8

* Nội dung chính sách

Trong tình hình ấy, tháng 3 - 1921 Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới. do Lê-nin đề xướng. Nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới :

+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực, thay bằng thuế lương thực  (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa)

+ Tự do buôn bán, mở lại các chợ.

+ Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

* Tác động của chính sách

+ Nhờ có Chính sách kinh tế mới, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước. Năm 1925, sản xuất công, nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.

+ Tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 16 trang 85 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Xem thêm nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Nga và đáp án các bài tập Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM