Câu hỏi bài 16 trang 83 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 16 trang 83 sgk Lịch Sử 8. Sự quyết tâm của Đảng Bôn-se-vích và nhân dân nước Nga để đưa nước Nga sớm thoát khỏi khủng hoảng sau chiến tranh
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Bức áp phích (SGK, trang 83) nói lên điều gì?

Đáp Án Câu hỏi bài 16 trang 83 sgk Sử 8

- Bức tranh ghi lại hình ảnh kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh: đói rét, bệnh tật, nhà máy, công xưởng bị tàn phá, bạo loạn ở nhiều nơi...

- Bức áp phích nói lên sự quyết tâm của Đảng Bôn-se-vích và nhân dân nước Nga để đưa nước Nga sớm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước phương Tây sau chiến tranh.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 16 trang 84 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Để biết nội dung chính sách kinh tế mới và đáp án các bài tập Chương I: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM