Câu hỏi bài 16 trang 79 sgk Sử 7

Xuất bản: 21/11/2018 - Cập nhật: 13/03/2023 - Tác giả:

Giải câu hỏi bài 16 trang 79 sgk Lịch Sử 7. Chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly.

Câu hỏi

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

» Ôn tập Câu hỏi bài 16 trang 78 sgk Sử 7

Đáp Án Câu hỏi bài 16 trang 79 sgk Sử 7

* Chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly

- Cho làm lại sổ đinh để tăng quân số.

- Tích cực sản xuất vũ khí, chế tạo ra một loại súng mới là súng thần cơ và một loại thuyền chiến mới là lâu thuyền.

- Cho bố trí phòng thủ ở những nơi hiểm yếu. Cho xây dựng một số thành kiên cố như thành Tây Đô ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), thành Đa Bang (Ba Vì - Hà Nội),…

* Nhận xét

- Những chính sách của Hồ Quý Ly là những chính sách tích cực, sáng tạo, thể hiện mưu lược của một nhà quân sự tài ba.

- Tuy nhiên, những chính sách này không thể phát huy hết tác dụng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh vì không được quần chúng nhân dân ủng hộ.

» Xem tiếp Bài 1 trang 80 SGK Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Hồ Quý Ly là một nhà quân sự tài ba thể hiện qua các mưu lược sáng tạo nào? mời các em xem hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV) và đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM