Câu hỏi bài 15 trang 48 sgk Sinh 8

Xuất bản: 03/11/2018

Trả lời câu hỏi bài 15 trang 48 sgk Sinh học 8. Sự đông máu và các vấn đề liên quan tới đông máu.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

- Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể?

- Sự đông máu liên quan tới yếu tố nào của máu?

- Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ đâu?

- Tiểu cầu đóng vai trò gì trong quá trình đông máu?

Đáp Án Câu hỏi bài 15 trang 48 sgk Sinh 8

- Đông máu là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Nó giúp cho cơ thể không bị mất nhiều máu khi bị thương.

- Đông máu liên quan tới hoạt động của tiểu cầu là chủ yếu.

- Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ búi tơ máu được hình thành ôm giữ các tế bào máu làm thành khối máu dông bịt kín vết rách ở mạch máu.

- Trong quá trình đông máu, các tiểu cầu đóng vai trò: Khi cơ thể bị chảy máu, máu đã chảy sẽ được đông lại để ngãn chặn máu trong cơ thể chảy, tránh cho cơ thể không bị mất máu. Để thực hiện được chức năng đó là nhờ tiểu cầu. Tiểu cầu có vai trò bảo vệ cho cơ thể chống mất máu bằng các cơ chế sau:

- Tiểu cầu:

+ Chất xúc tác → Làm co mạch máu.

+ Dính vào vết rách → Hình thành nút tiểu cầu bịt tạm thời vết rách.

+ Chất xúc tác → Tơ máu → Hình thành khối máu đông bịt kín vết thương. Như vậy, tiểu cầu có vai trò bám vào vết rách và bám vào nhau để tạo thành nút tiểu cầu bịt tạm thời vết rách. Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu để tạo thành khối máu đông.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 15 trang 49 sgk Sinh 8

----------------------------------------------------------

» Mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com để làm rõ khái niệm đông máu và nguyên tắc truyền máu, cùng đáp án các bài tập trong Chương 3. Tuần hoàn - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM