Câu hỏi bài 10 trang 62 sgk Sử 8

Xuất bản: 25/12/2018

Giải câu hỏi bài 10 trang 62 sgk Lịch Sử 8. Cách mạng Tán Hợi là một cuộc cách mạng tư sản, có ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng đáng kể đối với phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

Câu hỏi 1

Dựa theo lược đồ (Hình 45, SGK, trang 61) trình bày một vài nét chính về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi.

» Xem tiếp Câu hỏi bài 10 trang 60 sgk Sử 8

Đáp Án Câu hỏi 1 bài 10 trang 62 sgk Sử 8

- Ngày 10-10-1911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.

- Phong trào cách mạng nhanh chóng đạt được thắng lợi và lan rộng sang tất cả các tỉnh miền 
Nam và miền Trung của Trung Quốc.

- Cuối năm 1911, nhiều tỉnh miền Nam và miền Trung đã hưởng ứng cách mạng, quân Cách mạng tiến tới Nam Kinh rồi Bắc Kinh.

- Ngày 29-12-1911, Chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời.

- Tháng 2 -1912, Viên Thế Khải lợi dụng phong trào cách mạng, gây sức ép buộc vua Thanh là Phổ Nghi phải thoái vị. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ, Tôn Trung Sơn cũng từ chức, Viên Thế Khải lên làm Tổng thống. Cách mạng coi như kết thúc.

Câu hỏi 2

Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911).

Đáp Án Câu hỏi 2 bài 10 trang 62 sgk Sử 8

Kết quả

Cách mạng Tán Hợi là một cuộc cách mạng tư sản, có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chế độ quân chủ chuyên chế đã bị lật đổ, chế độ cộng hòa ra đời. Cách mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kể đối với phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

Hạn chế

Cách mạng Tân Hợi cũng còn những hạn chế. Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến. Cuộc cách mạng này mới lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế của nhà Thanh, nhưng chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

» Xem tiếp Bài 1 trang 62 sgk Sử 8

----------------------------------------------------------

Mời các em xem thêm quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc  và đáp án các bài tập Chương 3: Châu Á thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 và hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM