Trong phong trào dân tộc, dân chủ (1919 - 1925) ở Việt Nam, giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Trong phong trào dân tộc, dân chủ (1919 - 1925) ở Việt Nam, giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất?

A. Công nhân

B. Tiểu tư sản

C. Nông dân

D. Tư sản

Trả lời

Trong phong trào dân tộc, dân chủ (1919 - 1925) ở Việt Nam, giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất là giai cấp công nhân.

Đáp án: A

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Trong phong trào dân tộc, dân chủ (1919 - 1925) ở Việt Nam, giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM