Giải bài toán phần luyện tập chung trang 83 sách giáo khoa

Xuất bản: 21/04/2018 - Cập nhật: 14/09/2018

Giải bài tập toán lớp 3 phần luyện tập chung trang 83 với 4 bài tập có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 83 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 324 – 20 + 61

188 + 12 – 50

b) 21 x 3 : 9

40 : 2 x 6

Hướng dẫn giải:

a) 324 – 20 + 61 = 304 + 61 = 365

188 + 12 – 50 = 200 - 50 = 120

b) 21 x 3 : 9 = 63 : 9 = 7

40 : 2 x 6 = 20 x 6 = 150

Bài 2 (trang 83 SGK Toán 3):

Tính giá trị của biểu thức

a) 15 + 7 x 8

201 + 39 : 3

b) 90 + 28 : 2

564 – 10 x 4

Hướng dẫn giải:

a) 15 + 7 x 8 = 15 + 56 = 71

201 + 39 : 3 = 201 + 13 = 214

b) 90 + 28 : 2 = 90 + 14 = 104

564 – 10 x 4 = 564 - 40 = 524

Bài 3 (trang 83 SGK Toán 3):

Tính giá trị của biểu thức:

a) 123 x (42 – 40 )

(100 +11 ) x 9

b) 72 : (2 x 4 )

64 : (8 : 4)

Hướng dẫn giải:

a) 123 x (42 - 40) = 123 x 2 = 246

(100 + 11) x 9 = 111 x 9 = 999

b) 72 : (2 x 4) = 72 : 8 = 9

64 : (8 : 4) = 64 : 2 = 32

Bài 4 (trang 83 SGK Toán 3):

Mỗi số trong ô vuông là giá trị của biểu thức nào?

Giải bài toán phần luyện tập chung trang 83 sách giáo khoa bài 4

Bài 5 (trang 83 SGK Toán 3):

Người ta xếp 800 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 4 cái. Sau đó xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Số hộp bánh là:

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh là:

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Cách 2:

Số bánh trong mỗi thùng là:

4 x 5 = 20 (bánh)

Số thùng bánh là:

800 : 20 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM