Giải bài tập Toán 3 trang 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Hướng dẫn giải các bài tập trang 55 sách giáo khoa Toán lớp 3 phần Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

Lời giải bài tập 1,2,3,4 trang 55 SGK Toán lớp 3

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 3):

Tính:

đề bài 1 trang 55 sgk toán lớp 3
 

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 3):

Đặt tính rồi tính:

đề bài 2 trang 55 sgk Toán lớp 3
 

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 3):

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải:

Số người chở được trên 3 chuyến máy bay là:

116 x 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người

Bài 4 (trang 55 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x: 7 = 101

b) x : 6 = 107

Hướng dẫn giải:

a) x : 7 = 101

x = 101 x 7

x = 707

b) x : 6 = 107

x = 107 x 6

x = 642

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Toán 3 trang 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu