Giải bài tập Toán 3 trang 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Hướng dẫn giải các bài tập trang 55 sách giáo khoa Toán lớp 3 phần Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

Lời giải bài tập 1,2,3,4 trang 55 SGK Toán lớp 3

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 3):

Tính:

đề bài 1 trang 55 sgk toán lớp 3
 

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 3):

Đặt tính rồi tính:

đề bài 2 trang 55 sgk Toán lớp 3
 

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 3):

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải:

Số người chở được trên 3 chuyến máy bay là:

116 x 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người

Bài 4 (trang 55 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x: 7 = 101

b) x : 6 = 107

Hướng dẫn giải:

a) x : 7 = 101

x = 101 x 7

x = 707

b) x : 6 = 107

x = 107 x 6

x = 642

doctailieu.com
Back to top