Giải bài toán luyện tập trang 64 sách giáo khoa toán lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần luyện tập trang 64 với 4 bài có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 64 SGK Toán 3):

Tính nhẩm :

Đề bài Hướng dẫn giải
a) 9 x 1 =

9 x 5 =

9 x 4 =

9 x 10 =

9 x 2 =

9 x 7 =

9 x 8 =

9 x 0 =

9 x 3 =

9 x 9 =

9 x 6 =

0 x 9 =

b) 9 x 2 =

9 x 5 =

9 x 8 =

9 x 10 =

2 x 9 =

5 x 9 =

8 x 9 =

10 x 9 =
a) 9 x 1 = 9

9 x 5 = 45

9 x 4 = 32

9 x 10 = 90

9 x 2 = 18

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 0 = 0

9 x 3 = 27

9 x 9 = 81

9 x 6 = 54

0 x 9 = 0

b)9 x 2 = 18

9 x 5 = 45

9 x 8 = 72

9 x 10 = 90

2 x 9 = 18

5 x 9 = 45

8 x 9 = 72

10 x 9 = 90

Bài 2 (trang 64 SGK Toán 3):

Tính :

a) 9 x 3 + 9

9 x 4 + 9
b) 9 x 8 + 9

9 x 9 + 9

Hướng dẫn giải:

a) 9 x 3 + 9 = 27 + 9

= 36

(hoặc 9 x 3 + 9 = 9 x 4

= 36)

9 x 4 + 9 = 36 + 9

= 45

(hoặc 9 x 4 + 9 = 9 x 5

= 45)
b) 9 x 8 + 9 = 72 + 9

= 81

( hoặc 9 x 8 + 9 = 9 x 9

= 81 )

9 x 9 + 9 = 81 + 9

= 90

( hoặc 9 x 9 + 9 = 9 x 10

= 90)


Bài 3 (trang 64 SGK Toán 3):

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Hướng dẫn giải:

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).

Đáp số: 37 xe ô tô

Bài 4 (trang 64 SGK Toán 3):

Viết kết quả phép nhân vào ô trống(theo mẫu):

 

doctailieu.com
Back to top