Giải bài tập trang 26 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Hướng dẫn giải bài tập trang 26 sách giáo khoa Toán lớp 3 phần tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 3):

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


 

Đáp án bài 1 trang 26 SGK Toán lớp 3

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 3):

Một cửa hàng có 40m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

Đáp án bài 2 trang 26 SGK Toán lớp 3

Số mét vải xanh cửa hàng đã bán là:

40 : 5 = 8 (m)

Đáp số: 8m vải xanh

doctailieu.com
Back to top