Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài toán lớp 1: Cách làm và đáp án bài tập trang 55 sách giáo khoa

Chia sẻ bài hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập và đáp án các bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 55 SGK toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 55 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 + 2 = 1 + 1 = 1 + 2 = 1 + 1 + 1 =
1 + 3 = 2 - 1 = 3 - 1 = 3 - 1 - 1 =
1 + 4 = 2 + 1 =  3 - 2 = 3 - 1 + 1 =

Đáp án:

1 + 2 = 3 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 1 + 1 = 3
1 + 3 = 4 2 - 1 = 1 3 - 1 = 2 3 - 1 - 1 = 2
1 + 4 = 5 2 + 1 = 3  3 - 2 = 1 3 - 1 + 1 = 3

Bài 2 trang 55 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số?

bài 2 trang 55 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 55 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3 trang 55 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu ( + - )

1 ... 1 = 2 2 ... 1 = 3 1 ... 2 = 3 1 ... 4 = 5
2 ... 1 = 1 3 ... 2 = 1 3 ... 1 = 2 2 ... 2 = 4

Đáp án:

1 = 2 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 + 4 = 5
1 = 1 3 - 2 = 1 3 - 1 = 2 2 + 2 = 4

Bài 4 trang 55 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

bài 4 trang 55 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 55 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài toán lớp 1: Cách làm và đáp án bài tập trang 55 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu