Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài toán lớp 1: Cách làm bài luyện tập trang 41 sách giáo khoa

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập 3 và 4 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo đáp án trước để có thể hướng dẫn bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Câu 3: Số?


bài 3 trang 41 sgk 1

 

Đáp án:

a) 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

b) 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9

Đáp án bài 3 trang 41 sgk 1
 

Câu 4: Viết các số 6,1,3,7,10:

bài 4 trang 41 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

a) 1 - 3 - 6 - 7 - 10

b) 10 - 7 - 6 - 3 - 1

bài 4 trang 41 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top