Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài toán lớp 1: Cách làm bài luyện tập trang 41 sách giáo khoa

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập 3 và 4 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo đáp án trước để có thể hướng dẫn bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Câu 3: Số?


bài 3 trang 41 sgk 1

 

Đáp án:

a) 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

b) 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9

Đáp án bài 3 trang 41 sgk 1
 

Câu 4: Viết các số 6,1,3,7,10:

bài 4 trang 41 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

a) 1 - 3 - 6 - 7 - 10

b) 10 - 7 - 6 - 3 - 1

bài 4 trang 41 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài toán lớp 1: Cách làm bài luyện tập trang 41 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu