Giải bài toán hình chữ nhật trang 84 sách giáo khoa lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần hình chữ nhật với 4 bài tập có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 3):

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Giải bài toán hình chữ nhật trang 84 sách giáo khoa lớp 3 bài 1

Hướng dẫn giải:

+ Hình MNPQ và hình ERTU là hình chữ nhật

+ Hình ABCD và hình EGHI không phải là hình chữ nhật

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 3): Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

Giải bài toán hình chữ nhật trang 84 sách giáo khoa lớp 3 bài2

Hướng dẫn giải:

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

+ Hình chữ nhât ABCD có : AB = CD = 4cm

AD = BC = 3cm

+ Hình chữ nhật MNPQ có: MN = PQ = 5cm

MQ = NP = 2cm.

Bài 3 (trang 85 SGK Toán 3):

Tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên (DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm).

Giải bài toán hình chữ nhật trang 84 sách giáo khoa lớp 3 bài 3

Hướng dẫn giải:

+ Hình chữ nhật ABMN có chiều dài AB = MN = 4cm và có chiều rộng AM = BN = 1cm

+ Hình chữ nhật MNCD có chiều dài MN = DC = 4cm và chiều rộng MD = NC = 2cm.

+ Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = DC = 4cm và có chiều rộng AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm.

Bài 4 (trang 85 SGK Toán 3):

Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật

Giải bài toán hình chữ nhật trang 84 sách giáo khoa lớp 3 bài4

Hướng dẫn giải:

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như hình dưới đây:

Giải bài toán hình chữ nhật trang 84 sách giáo khoa lớp 3 bài 4

Trang Doan (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X