Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm giải bài toán có lời văn (tiếp theo)

Cách giải và đáp án bài 2, bài 3 trang 148 sách giáo khoa toán lớp1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 2, bài 3 trang 148 SGK môn toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức đã được học tại nhà.

Cách giải bài tập và đáp án bài 1 trang 148 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1 trang 148 SGK môn Toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi giúp các bé làm bài ôn tập tại nhà.
các bài khác cùng chương
Back to top