Bài thực hành trang 152 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 06/02/2020

Bài thực hành trang 152 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài thực hành trang 152 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Mục lục nội dung

Bài thực hành trang 152 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài thực hành trang 152 SGK Hóa 8

Đề bài

Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau:

1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%.

2) 100ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M.

3) 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% trở nên.

4) 50m dung dịch natri clorua có nồng độ 0,1M từ dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M ở trên.

Đáp án

Thực hành 1

Phần tính toán

Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là:

\({m_{ct}} = {\rm{ }}{{15.50} \over {100}} = {\rm{ }}7,5\left( g \right)\).

Khối lượng nước cần dùng là: 50 - 7,5 = 42,5(g).

Phần thực hành:

Cần 7,5g đường khan cho vào cốc có dung tích 100ml, khuấy đều với 42,5g nước, được 50g dung dịch đường 15%.

Thực hành 2

Phần tính toán

Số mol NaCl cần dùng là:

\({n_{NaCl}} = {\rm{ }}{{0,2.100} \over {1000}} = {\rm{ }}0,02\left( {mol} \right)\).

Có khối lượng là: 58,5 x 0,02 = 1,17(g).

Phần thực hành:

Cho 1,17g NaCl khan cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều đến cho vạch 100ml, được 100ml dung dịch NaCl 0,2M.

Thực hành 3

Phần tính toán

Khối lượng chất tan(đường) có trong 50g dung dịch đường 5% là:

\({m_{ct}} = {{5.50} \over {100}} = 2,5\left( g \right)\).

Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 2,5g đường là:

\({m_{dd}} = {{100.2,5} \over {15}} = 16,7\left( g \right)\).

Khối lượng nước cần dùng là: 50 - 16,7 = 33,3(g).

Phần thực hành:

Cần 16,7g dung dịch đường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml.Thêm 33,3g nước (hoặc 33,3ml) vào cốc, khuấy đều, được 50g dung dịch đường 5%.

Thực hành 4

Phần tính toán

Số mol chất tan (NaCl) có trong 50ml dung dịch 0,1M cần pha chế là:

\({n_{NaCl}} = {{0,1.50} \over {1000}} = 0,005\left( {mol} \right)\).

Thể tích dung dịch NaCl 0,2M trong đó có chứa 0,005mol NaCl là:

\({V_{dd}} = {{1000.0,005} \over {0,2}} = 25\left( {ml} \right).\)

Phần thực hành:

Đong 25ml dung dịch NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cốc đến vạch 50ml. Khuấy đều, được 50ml dung dịch NaCl 0,1M.

Ghi nhớ
Biết cách tính toán và pha chế những dung dịch đơn giản theo nồng độ

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài thực hành trang 152 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM