Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 và bài 4 trang 66 sách giáo khoa Toán lớp 1.

 

Cách giải các bài tập 1, 2, 3 và 4 trang 66 sgk Toán lớp 1

Bài 1Tính

Bài 1 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 2: Tính

5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 3 =
6 - 5 = 6 - 2 = 6 - 3 =
6 - 1 = 6 - 4 = 6 - 6 =

Đáp án:

5 + 1 = 6 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6
6 - 5 = 1 6 - 2 = 4 6 - 3 = 3
6 - 1 = 5 6 - 4 = 2 6 - 6 = 0

Bài 3Tính

6 - 4 - 2 = 6 - 2 - 1 = 6 - 3 - 3 =
6 - 2 - 4 = 6 - 1 - 2 = 6 - 6 =

Đáp án:

6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 1 = 3 6 - 3 - 3 = 0
6 - 2 - 4 = 0 6 - 1 - 2 = 3 6 - 6 = 0

Bài 4Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 sgk Toán 1 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu