Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Giải bài tập trang 47 sgk sinh học 6

Giải bài tập trang 47 SGK sinh 6 giúp bạn trả lời câu hỏi bài tập và nắm vững các kiến thức của bài học thân dài ra do đâu?

Hướng dẫn giải bài tập trang 47 SGK Sinh học 6, qua đó giải đáp câu hỏi thân dài ra do đâu? Với bài viết này, các em không những hoàn thành bài tập mà còn được ôn lại kiến thức đã học trong phần này.

>> Tham khảo thêmCâu 2 trang 47 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng nhất của câu sau:

Thân dài ra do :

  ▭ Sự lớn lên và phân chia tế bào

  ▭ Chồi ngọn

  ▭ Mô phân sinh ngọn

  ▭ Mô phân chia tế bào và mô phân sinh ngọn

Trả lời

Thân dài ra do :

  ▭ Sự lớn lên và phân chia tế bào

  ▭ Chồi ngọn

  √ Mô phân sinh ngọn

  ▭ Mô phân chia tế bào và mô phân sinh ngọn

Ghi nhớ: Thân dài ra do mô phân sinh ngọn

************

   Trên đây là nội dung hướng dẫn giải bài tập trang 47 SGK Sinh 6 đã được Đọc Tài Liệu biên tập để giúp bạn tham khảo để có thể hoàn thành tốt câu trả lời của mình. Mong rằng với những tài liệu hỗ trợ soạn Sinh 6 của chúng tôi sẽ giúp bạn học tốt và luôn đạt được kết quả cao cho môn học này.

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    12:07 PM
30/08/2018    12:07 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top