Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài tập trang 42 sgk Sinh học 6

Giải bài tập trang 42 sách giáo khoa môn Sinh học lớp 6 : Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loại rễ biến dạng, ghi vào vở theo mẫu.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập trang 42 sgk Sinh học 6. Tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu về một số loại rễ biến dạng quan sát được trong thiên nhiên.

Một số loại rễ biến dạng quan sát được trong thiên nhiên

Đề bài:

Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loại rễ biến dạng, ghi vào vở theo mẫu sau.

STT Tên cây Loại rễ Chức năng đối với cây Công dụng đối với người
1        
2        
3        
4        

» Tham khảo thêmCâu 1 trang 42 sgk Sinh học 6

Trả lời câu hỏi bài tập trang 42 sgk Sinh học lớp 6

 Bảng liệt kê một số loại rễ biến dạng quan sát được trong thiên nhiên:

STT Tên cây Loại rễ Chức năng đối với cây Công dụng đối với người
1 Củ đậu Rễ củ Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả Thức ăn
2 Cây mắm Rễ thở Lấy oxi cho cây hô hấp Cung cấp gỗ, củi
3 Vạn niên thanh Rễ móc Bám vào trụ, nâng đỡ cây leo lên Cây cảnh
4 Cây tầm gửi Giác mút Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác Đôi khi phá hoại cây trồng, làm thuốc

**********

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng giải bài tập trang 42 sách giáo khoa sinh học 6. Mong rằng qua bài viết này cùng các tài liệu hướng dẫn soạn sinh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    12:13 PM
25/08/2018    12:13 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu