Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 180 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu chia sẻ hướng dẫn các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 180 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: 

a) Viết số liền trước của mỗi số sau:

35 ; 42; 70; 100; 1.

..............................

b) Viết số liền trước của mỗi số sau:

9; 37; 62; 99; 11.

Đáp án:

a) Số liền trước số 35 là số 34.

Số liền trước số 42 là số 41.

Số liền trước số 70 là số 69.

Số liền trước số 100 là số 99.

Số liền trước số 1 là số 0.

b) Số liền sau số 9 là số 10.

Số liền sau số 37 là số 38.

Số liền sau số 62 là số 63.

Số liền sau số 11 là số 12.
 

Bài 2

Đề Bài: 

14 + 4 =             29 - 5 =              5 + 5 =                      10 - 2 = 

18 + 1 =             26 - 2 =              38 - 2 =                      42 + 0 =

17 + 2 =             10 - 5 =              34 - 4 =                      49 - 8 =

Đáp án:

14 + 4 = 18                  29 - 5 = 24                

18 + 1 = 19                  26 - 2 = 24              

17 + 2 = 19                  10 - 5 = 5               

 

5 + 5 = 10               10 - 2 = 8

38 - 2 = 36               42 + 0 = 42

34 - 4 = 30               49 - 8 = 41
 

Bài 3

Đề Bài: Đặt tính rồi tính:

43 + 23                                 60 + 38                              41 + 7

87 - 55                                 72 - 50                               56 - 5
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 180 SGK Toán lớp 1
 

Bài 4

Đề Bài: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Đáp án:

Số viên bi Hà có tất cả là:
24 + 20 = 44 (viên bi)
Đáp số: 44 viên bi.

doctailieu.com
Tải về
Back to top