Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 179 sách giáo khoa

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 SGK môn toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Số

Câu hỏi bài 1 trang 179 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 179 SGK Toán lớp 1
 

Bài 2

Đề Bài:  Đặt tính rồi tính

36 + 12         84 + 11         46 + 23
97 - 45         63 - 33         65 - 65

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 179 SGK Toán lớp 1
 

Bài 3

Đề Bài:

Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé:...................................................................

b) Từ bé đến lớn:...................................................................

Đáp án:

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

b) Từ bé đến lớn: 28, 54, 74 ,76.
 

Bài 4

Đề Bài: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà ?

Đáp án:

Số con gà nhà em còn lại là:
34 - 12 = 22 (con gà)
Đáp số: 22 con gà.

Bài 5

Đề Bài:  Số ?

a) 25 + ... = 25                         b) 25 - .... = 25

Đáp án:

a) 25 + 0 = 25                         b) 25 - 0 = 25

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu