Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập trang 176 SGK toán lớp 1

Xem hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sách giáo khoa môn Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Tính nhẩm

Câu hỏi bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

Bài 2

Đề Bài: Tính

15 + 2 + 1 =           68 - 1 - 1 =          77 - 7 - 0 =
34 + 1 + 1 =           84 - 2 - 2 =          99 - 1 - 1 =

Đáp án:

15 + 2 + 1 = 18           68 - 1 - 1 = 66          77 - 7 - 0 = 70
34 + 1 + 1 = 36           84 - 2 - 2 = 82          99 - 1 - 1 = 97

Bài 3

Đề Bài:  Đặt tính rồi tính

63 + 25          87 - 14         31 + 56
94 - 34          62 - 62          55 - 33

Đáp án:


 

Bài 4

Đề Bài: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Đáp án:

Sợi dây còn lại dài:
72 - 30 = 42 (cm)
Đáp số: 42 cm

Bài 5

Đề Bài: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Câu hỏi bài 5 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu