Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập trang 176 SGK toán lớp 1

Xem hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sách giáo khoa môn Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Tính nhẩm

Câu hỏi bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

Bài 2

Đề Bài: Tính

15 + 2 + 1 =           68 - 1 - 1 =          77 - 7 - 0 =
34 + 1 + 1 =           84 - 2 - 2 =          99 - 1 - 1 =

Đáp án:

15 + 2 + 1 = 18           68 - 1 - 1 = 66          77 - 7 - 0 = 70
34 + 1 + 1 = 36           84 - 2 - 2 = 82          99 - 1 - 1 = 97

Bài 3

Đề Bài:  Đặt tính rồi tính

63 + 25          87 - 14         31 + 56
94 - 34          62 - 62          55 - 33

Đáp án:


 

Bài 4

Đề Bài: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Đáp án:

Sợi dây còn lại dài:
72 - 30 = 42 (cm)
Đáp số: 42 cm

Bài 5

Đề Bài: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Câu hỏi bài 5 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 176 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài tập trang 176 SGK toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu