Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập trang 175 SGK

Tham khảo các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 SGK toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Đáp án:

Các số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Bài 2

Đề Bài: Viết số thích hợp vào ô trống:

Số liền trước Số đã biết Số liền sau
  10  
  55  
  30  
  78  
  44  
  99  

Đáp án:

Số liền trước Số đã biết Số liền sau
18 10 11
54 55 56
29 30 31
77 78 79
43 44 45
98 99 100

Bài 3

Đề Bài: 

a) Khoanh vào số bé nhất:

59, 34, 76, 28.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

66, 39, 54, 58.

Đáp án:

a) Khoanh vào số 28.

b) Khoanh vào số 66.
 

Bài 4

Đề Bài: Tính

68 - 31                      52 + 37                          35 + 42

98 - 51                      26 + 63                          75 - 45

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 175 SGK Toán lớp 1
 

Bài 5

Đề Bài: Thành gấp được 12 máy bay, Tâm gấp được 14 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay ?

Đáp án:

Số máy bay cả hai bạn gấp được là:
12 + 14 = 26 (chiếc)
Đáp số: 26 chiếc.
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập trang 175 SGK để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu