Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập 2 và 3 trang 166 sách giáo khoa Toán lớp 1

Mời bạn xem ngay hướng dẫn làm bài 2 và bài 3 trang 166 SGK môn Toán lớp 1

Bài 2

Đề Bài: Nối tranh với đồng hồ thích hợp

Câu hỏi bài 2 trang 166 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 166 SGK Toán lớp 1
 

Bài 3

Đề Bài: Bạn An đi từ thành phố về quê. Vẽ thêm kim ngắn thích hợp vào mỗi đồng hồ

Câu hỏi bài 3 trang 166 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 166 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top