Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập trang 165 sách giáo khoa toán lớp 1

Xem ngay hướng dẫn và đáp án bài 1, bài 2 trang 165 SGK môn Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài:  Viết theo mẫu

Câu hỏi bài 1 trang 165 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 165 SGK Toán lớp 1
 

Bài 2

Đề Bài: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng (theo mẫu)

Câu hỏi bài 2 trang 165 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 165 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài tập trang 165 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu