Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 162 sách giáo khoa toán lớp 1

Xem ngay hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 SGK môn Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Tính nhẩm

80 + 10 =                         30 + 40 =                     80 + 5 =

90 - 80 =                         70 - 30 =                        85 - 5 =

90 - 10 =                         70 - 40 =                        85 - 80 =

Đáp án:

80 + 10 = 90                        30 + 40 = 70                     80 + 5 = 85

90 - 80 = 10                         70 - 30 = 40                      85 - 5 = 80

90 - 10 = 80                         70 - 40 = 30                      85 - 80 = 5

Bài 2

Đề Bài:  Đặt tính rồi tính

6 + 12 =                      65 + 22 =

48 - 36 =                     87 - 65 =

48 - 12 =                     87 - 22 = 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 162 SGK Toán lớp 1
 

Bài 3

Đề Bài: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?

Tóm tắt:

Hà có : 35 que tính
Lan có: 43 que tính 
Cả hai có ? que tính

Đáp án:

Số que tính mà Hà và Lan có là:
35 + 43 = 78 (que tính)
Đáp số: 78 que tính.

Bài 4

Đề Bài:  Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa ?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa
Hà có : 34 bông hóa
Lan có :.....bông hoa ?

Đáp án:

Số bông hoa mà Lan có là:
68 - 34 = 34 (bông hoa)
Đáp số: 34 bông hoa.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu