Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn giải bài tập trang 162 sách giáo khoa toán lớp 1

Xem ngay hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 SGK môn Toán lớp 1.

Bài 1

Đề Bài: Tính nhẩm

80 + 10 =                         30 + 40 =                     80 + 5 =

90 - 80 =                         70 - 30 =                        85 - 5 =

90 - 10 =                         70 - 40 =                        85 - 80 =

Đáp án:

80 + 10 = 90                        30 + 40 = 70                     80 + 5 = 85

90 - 80 = 10                         70 - 30 = 40                      85 - 5 = 80

90 - 10 = 80                         70 - 40 = 30                      85 - 80 = 5

Bài 2

Đề Bài:  Đặt tính rồi tính

6 + 12 =                      65 + 22 =

48 - 36 =                     87 - 65 =

48 - 12 =                     87 - 22 = 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 162 SGK Toán lớp 1
 

Bài 3

Đề Bài: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?

Tóm tắt:

Hà có : 35 que tính
Lan có: 43 que tính 
Cả hai có ? que tính

Đáp án:

Số que tính mà Hà và Lan có là:
35 + 43 = 78 (que tính)
Đáp số: 78 que tính.

Bài 4

Đề Bài:  Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa ?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa
Hà có : 34 bông hóa
Lan có :.....bông hoa ?

Đáp án:

Số bông hoa mà Lan có là:
68 - 34 = 34 (bông hoa)
Đáp số: 34 bông hoa.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài tập trang 162 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu