Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 157 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 157 SGK môn Toán lớp 1.

BÀI 1 trang 157 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Câu hỏi bài 1 trang 157 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:


 

BÀI 2 trang 157 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

20cm + 10cm =                                 30cm + 40cm = 

14cm + 5cm  =                                 25cm + 4cm  =

32cm + 12cm =                                 43cm + 15cm =

Đáp án:

20cm + 10cm = 30cm                                30cm + 40cm = 70cm

14cm + 5cm  = 19cm                                25cm + 4cm  = 29cm

32cm + 12cm = 44cm                                43cm + 15cm = 58cm

BÀI 3 trang 157 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Câu hỏi bài 3 trang 157 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 157 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 157 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Lúc đầu con ốc sên bò được 15cm, sau đó bò tiếp được 14cm. Hỏi con ôc sên bò được tất cả bao nhiêu xăng - ti-mét  ?

Đáp án:

Con ốc sên bò được:
15 + 14 = 29 (cm)
Đáp số: 29 cm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Đáp án bài tập trang 157 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu